INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

Gęś Biała Kołudzka

Wyłączny hodowca gęsi Białej Kołudzkiej® i wyspecjalizowana w tej dziedzinie placówka naukowa.

Merynos polski odmiany barwnej

Stado objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt

PRODUKCJA ROŚLINNA

treść

Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach

Historia SZGDW w Dworzyskach.
Ostatni przed II Wojną Światową właściciel folwarku Dworzyska hr. Władysław Zamoyski z Kórnika utworzył fundację „Zakłady Kórnickie”, do której w 1926 roku przyłączył Dworzyska.
W 1940 r. majątek znalazł się pod okupacją niemiecką, a po zakończeniu wojny powrócił ponownie do Zakładów Kórnickich.

Nasza Historia

Historia Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki- Państwowego Instytutu
Badawczego w Kołudzie Wielkiej bierze swój początek w 1946 roku, kiedy to po
zakończeniu II Wojny Światowej, na mocy dekretu o reformie rolnej…