INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

Monografia Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

75-letnia działalność Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej, przedstawiona w niniejszej monografii dowodzi, że idea powołania takiej placówki naukowej w tak ważnym rejonie rolniczym kraju była ze wszech miar korzystna i właściwa. Prace naukowo-wdrożeniowe pozytywnie oddziaływały na Read more
Read more