INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

Oferta ogólna

OFERTA ZD Kołuda Wielka

I. GĘSI

 • Sprzedaż piskląt rodzicielskich i towarowych (tuczowych) gęsi Białej Kołudzkiej ® .

Kontakt: dr inż. Jakub Badowski tel. 52-3582-778, 695-732-219

e-mail: kw_inkub@poczta.onet.pl

 • Sprzedaż tuczonych gęsi owsianych (żywiec, tuszki z podrobami).

Kontakt: dr inż. Kamila Kłos tel. 52-3582-773, 603-929-991

e-mail: kamila.klos@koluda.com.pl

II. OWCE

 • Sprzedaż materiału hodowlanego (tryczki, maciorki) merynosa polskiego odmiany barwnej.
 • Sprzedaż jagniąt rzeźnych (żywiec), owiec dorosłych po selekcji (żywiec), wełny.

Kontakt: mgr inż. Rafał Zwierzyński  tel: 882-164-623 

e-mail: rafal.zwierzynski@izoo.krakow.pl

III. SZGDW DWORZYSKA

 • Sprzedaż piskląt kaczych i gęsich ze stad objętych programem ochrony zasobów genetycznych dla ferm towarowych i chowu przydomowego.

Kontakt: mgr inż. Jakub Kalisz, 61 -8170-225

e-mail: jakub.kalisz@koluda.com.pl

IV. PRODUKCJA ROŚLINNA

 • Sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego (zboża, rzepak, kukurydza, buraki cukrowe, słoma).

Kontakt: mgr inż. Krzysztof Błachowiak, tel. 697-606-600

e-mail: krzysztof.blachowiak@koluda.com.pl

V. INNE

 • Usługi naukowo- badawcze, ekspertyzy, poradnictwo w zakresie technologii utrzymania i żywienia gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych oraz technologii lęgów, a także chowu owiec i przetwórstwa z wykorzystaniem mleka owczego.
 • Szkolenia, praktyki, staże dla absolwentów, studentów i uczniów szkół rolniczych.
 • Konferencje naukowe, popularno- naukowe i szkoleniowe dla zainteresowanych chowem i hodowlą gęsi, kaczek i owiec.
 • Wynajem sal konferencyjnych.
 • Ocena jakości jaj drobiu pod względem cech fizycznych i chemicznych.
 • Ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa kaczek, z gęsi i kur.

Kontakt: sekretariat – 52-3513-391

e-mail: koluda@izoo.krakow.pl

dr inż. Halina Bielińska tel. 695-732-218

 

Zapraszamy do zakupu bezpośrednio w naszym zakładzie (w godzinach od 7oo do 15oo)