INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

OFERTA

SZGDW Dworzyska
* Ocena jakości jaj drobiu pod względem cech fizycznych i chemicznych.
* Ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa kaczek, z gęsi i kur.
* Sprzedaż piskląt kaczych i gęsich ze stad objętych programem ochrony
zasobów genetycznych dla ferm towarowych i chowu przydomowego.