INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

PRZETARG 2020 – 9

Przetarg nr 9/2020 pn.

„Dostawa nasion rzepaku, gorczycy, środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej”

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
3. SIWZ WZORY
4. Informacja z otwarcia ofert