INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

SZGDW DWORZYSKA

Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach

KONTAKT

Dworzyska, 62-035 Kórnik
NIP: 675-000-21-30

E-MAIL

rafal.zwierzynski@izoo.krakow.pl

PHONE

61/8-170-225 lub 61/8-170-209