INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

HISTORIA I DOROBEK ZAKŁADU – film

Film przedstawia bogatą historię Zakładu, dorobek i osiągnięcia.