INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

NAGRODY

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko

Nasz Zakład wziął udział w Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku, w dniach 8-9 czerwca 2019 r., tym razem wystawiając stadka:

 • gęsi białych kołudzkich
 • gęsi objętych programem odnowy zasobów genetycznych tj. kubańskich, landes, garbonosych, pomorskich
 • kaczek tj. Dworki, pekina polskigo i KhO-01

Otrzymaliśmy tytuły czempiona oraz puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za propagowanie użytkowania ras zachowawczych gęsi i kaczek.

 

Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2019

Nasz Zakład wziął udział w Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, w dniach 17-18 maja 2019 r., prezentując stadka gęsi białych kołudzkich rodów W-11 i W-33 oraz kilka rodzimych ras i odmian gęsi i kaczek objętych programem odnowy zasobów genetycznych zwierząt.

Wystawione ptaki uzyskały tytuły championów, medale i wyróżnienia, co m.in. obrazują poniższe zdjęcia.

Minikowo 2018

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r. w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się po raz kolejny Targi AGRO-TECH połączone z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej zaprezentował trzy stadka gęsi Białych Kołudzkich® : ród W11 ( 1♂ + 3♀), ród W33 (1♂ + 3 ♀) oraz gęsi towarowe (owsiane, 3 ♂ + 3 ♀), otrzymując:

 • Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej za realizację autorskiego programu genetycznego doskonalenia populacji gęsi i osiągnięty postęp hodowlany
 • Dyplom przyznany przez Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie za propagowanie hodowli gęsi zarodowej – Białej Kołudzkiej®
 • Podziękowania Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej za wytrwałe, wieloletnie prowadzenie prac hodowlanych w populacjach zarodowych gęsi, osiągnięty postęp hodowlany, opracowanie autorskiego programu ich genetycznego doskonalenia, skutkującego wytworzeniem nowej rasy i rodów

 

Szepietowo 2018

W dniach 23-24 czerwca 2018 r. na gościnnym Podlasiu odbyły się:

IV Ogólnopolska Wystawa drobiu Hodowlanego im. Adama Medykiewicza

XXV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej wystawił gęsi hodowlane rodów W11 i W33, w każdej stawce 1 ♂ + 3 ♀ oraz stadko gęsi owsianych (3 ♂+ 3 ♀), uzyskując nagrody:

 • Superczempion w kategorii Drobiu Wodnego – Nagroda Prezesa Zarządu Krajowej rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej
 • Czempion w kategorii Stad hodowlanych Gęsi – Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej
 • Wiceczempion w kategorii Stad Hodowlanych gęsi – Nagroda Prezesa Zarządu Krajowej rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej
 • Statuetka „WIGOR” za czempionat w kategorii drób przyznaną przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Szepietowo

 

Medal „UNITAS DURAT PALATINATUS CUIAVIANO-POMERANIENSIS” przyznany dla dr inż. Haliny Bielińskiej

Gęsi

XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Szepietowo, 24-25 czerwca 2017 r.

 • Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej dla wiceczempiona w kategorii stad rodzicielskich gęsi.

XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Szepietowo, 24-25 czerwca 2017 r.

 • Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej przyznany za uzyskanie tytułu czempiona w kategorii stad hodowlanych gęsi.

XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Szepietowo, 24-25 czerwca 2017 r.

 • Puchar Prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej dla superczempiona w kategorii drób pływający.

XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Szepietowo, 24-25 czerwca 2017 r.

 • „Wigor” za czempionat w kategorii drób.

 

Owce

XVIII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo (1-2.07.2017)

 • Dyplom Czempiona dla tryka rasy merynos polski barwny

XVIII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo (1-2.07.2017)

 • Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny

 

SZGDW Dworzyska

 • Wiceczempion – kaczka Dworka D-11

Gęsi

XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Minikowo 7-8.05.2016 r.

 • tytuł czempiona w kategorii gęsi zarodowe

XVII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Minikowo, 7-8.05 2016 r.

 • Dyplom dla Instytutu Zootechniki PIB – Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej za przygotowanie i prezentację gęsi zarodowych.

Owce

XVII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo 7-8.05.2016 r.

 • Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny

XX Inowrocławska Wystawa Gospodarcza (7.05.2016) – Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza

 • Podziękowanie za udział w konkursie „Najlepszy Produkt Roku 2016” dla IZ PIB ZD Kołuda Wielka za ser „kaszkawał kołudzki”

Bronisław Borys- członek Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Owczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rok powołania 2010

 • Zadania: analiza wniosków oraz rozdział środków na akcje promocyjne z Funduszu Promocji Mięsa Owczego, podejmowanie inicjatyw służących promocji produkcji, zagospodarowania i zbytu mięsa i produktów z mięsa owczego, czynny udział w realizacji przedsięwzięć promujących mięso owcze na terenie całego kraju.

Gęsi

XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Poznań 15-17.05.2015.

 • srebrny medal – stawka W11 gęsi Białych Kołudzkich®

XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Minikowo 4-5.07.2015 r.

 • tytuł czempiona – Gęsi Białe Kołudzkie®

 

Owce

XVI Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo

 • Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny

 

SZGDW Dworzyska

XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2015 r.

 • Czempion – kaczka pekin krajowy P-33
 • Wiceczempion – kaczka KhO-1
 • Złoty Medal – kaczka pekin duński P-8, kaczka pekin francuski P-9, kaczka pomniejszona K-2, kaczka pekin angielski LsA.
 • Czempion – gęś podkarpacka Pd
 • Wiceczempion – gęś kartuska Ka
 • Złoty Medal – gęś lubelska Lu, gęś Kielecka Ki, gęś Landes LsD-01, gęś garbonosa Ga, gęś pomorska Po, gęś kubańska Ku, gęś suwalska Su.
 • Czempion – gęś garbonosa Ga
 • Złoty medal: gęś kubańska Ku, gęś garbonosa Ga.
 • Srebrny medal: gęś landes LSD-01
 • Złoty medal – kaczka Dworka D-11

Gęsi

XV Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Minikowo 5-6 lipca 2014.

 • Puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej w Warszawie dla Instytutu – Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Kołudzie Wielkiej przyznany za uzyskanie tytułu czempiona w kategorii gęsi zarodowe.

 

Owce

XV Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo (5-6 lipca 2014r.)

 • Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny

 

SZGDW Dworzyska

Krajowa Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej 22-24 sierpnia 2014 r.

 • Czempion – kaczka pekin krajowy P-33
 • Wiceczempion – kaczka pekin francuski P-9
 • Czempion – gęś podkarpacka Pd
 • Wiceczempion – gęś lubelska Lu

Gęsi

XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Poznań 10-12.05.2013 r.

XVI Kujawsko – Pomorska Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w ramach AGRO-TECH – Minikowo 06-07.07.2013 r.

 • Czempion w kategorii gęsi zarodowe dla Instytutu Zootechniki – PIB Krajowego Ośrodka Badawczo – Hodowlanego Gęsi w Kołudzie Wielkiej.
 • Dyplom dla Instytutu Zootechniki – PIB Krajowego Ośrodka Badawczo – Hodowlanego Gęsi w Kołudzie Wielkiej za przygotowanie i prezentację gęsi zarodowych.

Owce

 • Dyplom za tryka owcy rasy merynos polski odmiany barwnej nr PL 100013485662, nr kat.: 89 Czempiona w grupie tryków ras: merynos polski w starym typie, merynos polski odmiany barwnej, dla IZ PIB ZD Kołuda Wielka – XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba
 • Dyplom za maciorkę owcy rasy merynos polski odmiany barwnej nr PL100009859163, nr kat.: 84 Czempiona w grupie maciorek ras: merynos polski w starym typie, merynos polski odmiany barwnej- XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba
 • Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny – XIV Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo.

 

Od dnia 02.12.2013 roku członkostwo w sieci regionalnej „Dziedzictwo Kulinarne – Kujawy i Pomorze”, jako producenci, wytwórcy i przetwórcy artykułów rolno-przemysłowych.

 

SZGDW Dworzyska

XXVI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań 2013

 • Czempion – kaczka pekin krajowy P-33
 • Wiceczempion – kaczka KhO-1
 • Złoty Medal – kaczka pekin duński P-8, kaczka pekin francuski P-9, kaczka pomniejszona K-2, kaczka pekin angielski LsA.
 • Srebrny Medal – kaczka Dworka D-11
 • Czempion – gęś podkarpacka Pd
 • Wiceczempion – gęś pomorska Po
 • Złoty Medal – gęś lubelska Lu, gęś Kielecka Ki, gęś Landes LsD-01, gęś garbonosa Ga, gęś rypińska Ry, gęś kartuska K

Gęsi

XIII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Minikowo, 30.06-1.07.2012 r.

 • puchar Prezesa KRD-IG w Warszawie za czempiona w kategorii gęsi zarodowe.

XIII Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Minikowo, 30.06-1.07.2012 r.

 • Dyplom dla Instytutu Zootechniki Krajowego Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi ZD Kołuda Wielka za przygotowanie i prezentację gęsi zarodowych

Hit Regionu 2012 za wyhodowanie Owsianej Gęsi Białej Kołudzkiej o znakomitych walorach jakościowych. Toruń, 19 czerwca 2012 roku.

„Najlepszy Produkt Roku 2012” – Nagroda Specjalna w konkursie  dla Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka za szczególne osiągnięcia w promocji i rozwoju gospodarczym regionu. Inowrocławska Wystawa Gospodarcza, Inowrocław 20 maja 2012 r.

Uznanie gęsi Białej Kołudzkiej ® jako rasy. Inowrocław, 07.09.2012 r.

Medal Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis”,,Inowrocław, 07.09 2012 r.

Owce

XIII Regionalna Kujawsko- Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych- Kujawsko-Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego Minikowo

 • Dyplom Czempiona dla maciorki rasy merynos polski barwny

II Ogólnopolski Festiwal Nieskończoności Form Mleka, zorganizowanym przez Slow Food w Sandomierzu

 • Dyplom – I miejsce dla „Serka Śniadaniowego”, w kategorii sery świeże
 

SZGDW Dworzyska

Krajowa Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej 24-26 sierpnia 2012 r.

 • Czempion – gęś podkarpacka
 • Czempion – kaczka pekin krajowy – P-33
 • Wiceczempion – gęś garbonosa Ga
 • Wiceczempion – kaczka KhO-1