INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

Praca

Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Stacja Zasobów
Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalisty ds. księgowo-administracyjnych w SZGDW w Dworzyskach.
Opis Stanowiska:
1. Współpraca z kierownikiem Stacji,
2. Sporządzanie deklaracji podatkowych, tworzenie planu finansowo-rzeczowego Stacji,
3. Prowadzenie analiz ekonomicznych dla potrzeb wewnętrznych Stacji,
4. Dekretowanie i księgowanie wszystkich dokumentów dotyczących działalności Stacji,
5. Przeprowadzanie bieżącej kontroli stanu kont,
6. Prowadzenie sekretariatu oraz spraw administracyjnych i kadrowych pracowników
Stacji.
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, kierunek: rachunkowość lub finanse,
2. 3-letnie doświadczenie w pracy w księgowości,
3. Znajomość i prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o zintegrowane systemy
informatyczne (mile widziana znajomość systemu INSERT),
4. Umiejętność obsługi pakietu Office,
5. Zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność i dokładność oraz dobra
organizacja pracy własnej i zespołu.
Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 sierpnia 2019 r.,
2. Atrakcyjne warunki zatrudnienia,
INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA
88-160 Janikowo tel. 052-3513 391, fax. 052-3513 541

e-mail: koluda@izoo.krakow.plIdent.000079728-00061
http://www.izzd-koluda-wielka.com.plNIP 675-000-21-30


3. Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.
Wymagane dokumenty, które należy przedłożyć w sekretariacie Stacji do 8 lipca 2019r.
· CV,
· List motywacyjny,
· Kserokopie dokumentów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
· Inne, według własnego uznania.