INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

PUBLIKACJE 2012

2012
Prace oryginalne i monografie:
1. Borys B., Borys A., Grześkowiak E. (2012) Wpływ żywienia jagniąt makuchem
słonecznikowym i nasionami lnu bez lub z suplementacją witaminy E na jakość mięsa.
Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 67, 2: 104-113.
2. Borys B., Oprządek J., Borys A., Przegalińska-Gorączkowska M. (2012) Lipid profile of
intramuscular fat in lamb meat. Animal Science Papers and Report v. 30, 1: 45-56.
3. Gornowicz E., Węglarzy K., Pietrzak M., Bereza M. (2012). Kształtowanie się cech
rzeźnych i mięsnych gęsi krajowych ras południowych. Wiad. Zoot. 50, 4:5-16.
4. Jarzynowska A., Pakulski T. (2012) Wpływ częściowej substytucji mleka merynosa,
mlekiem krowim na jakość półtwardego sera dojrzewającego i efektywność jego
produkcji. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zoot.. t. 8, nr 1, s. 47 – 61.
5. Lewko L., Gornowicz E. (2012). Porównanie jakości białka jaj kaczek K-2, P-9 i LsA pod
względem zawartości i aktywności lizozymu. Wiad. Zoot. 50, 4:17-24.
Referaty i doniesienia na konferencje naukowe:
1. Badowski J. (2012). „Gęś Biała Kołudzka® – fenomen Polskiej Nauki i Hodowli”,
Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Inowrocław 7 – 8 września, materiały
konferencyjne – płyta CD.
2. Badowski J. (2012). Hodowla zarodowa gęsi Białej Kołudzkiej®. XV
Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, Łódź 24-26 luty, Konferencja naukowo –
techniczna. Streszczenia referatów s. 116 – 117.
3. Badowski J., Bielińska H., Kłos K., Biel P., Sandecki R. (2012). Effect of diet
supplementation with probiotic on body weight of White Kołuda geese in 17TH week of
life. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej –
Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września, s. 78-79
4. Badowski J., Kłos K., Połtowicz K., Bielińska H., Doktor J. (2012). Effect of probiotic
supplementation on meat quality of White Kołuda geese. International Scientic
Conference “Presence and future of animal science”, UR im. H. Kołłątaja, Kraków, 21-22
czerwca, s. 69-70.
5. Bielińska H. (2012). Gęś Biała Kołudzka – Fenomen Polskiej Nauki i Hodowli –
Dorobek naukowy (1962 – 2012). Referat plenarny. Ogólnopolska Konferencja Naukowa,
Inowrocław 7-8 września, materiały konferencyjne, płyta CD.
6. Bielińska H. (2012) Gęś owsiana – polski produkt markowy – warunki utrzymania i
żywienia. XV Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, Łódź 24-26.02.2012.
Konferencja naukowo – techniczna. Streszczenia referatów s. 119 – 120.
7. Bielińska H., Badowski J., Sandecki R., Kłos K. (2012). Effect of modified nutrition
system on indices of slaughter value of White Kołuda® oat geese. XXIV International
Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska
Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września, s. 80-81.
8. Borys B. (2012). Efekty produkcyjne i wartość rzeźna jagniąt tuczonych intensywnie
mieszanką z DGGS i nasionami lnu. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s.112.
9. Borys B. (2012). Production effects of using DDGS in semi-intensive fattening of
lambs – Conference materials. 14th International Seminar of the FAO-CIHEAM SubNetwork on Sheep & Goat Nutrition “Feeding and management strategies to improve
livestock productivity, welfare and product quality under climate change”, Hammamet
(Tunisia) 15-18 maja, Session S1-P-08, p. 37.
10. Borys B., Borys A., Grześkiewicz S., Grześkowiak E. (2012). Profil lipidowy
grilowanego mięsa jagnięcego przy stosowaniu w mieszance pełnoporcjowej z DDGS i
nasionami lnu. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Materiały Konferencyjne, CD, s. 111.
11. Borys B., Dymnicki E. (2012). Wstępne porównanie składu mleka owiec kołudzkich z
doju w okresie ssania i po odsadzeniu jagniąt. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika –
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 113.
12. Borys B., Grześkiewicz St., Borys A., Siekierko U., Grześkowiak E. (2012).
Efektywność wykorzystania produktów ubocznych produkcji biopaliw do modyfikacji
jakości prozdrowotnej jagnięciny w zależności od wybranych czynników genetycznych i
środowiskowych oraz obróbki cieplnej mięsa. Materiały konferencyjne Sympozjum
Naukowego projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty
pochodzenia zwierzęcego”. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, 10
października, s. 54 – 59.
13. Borys B., Grześkowiak E., Borys A. (2012). Quality of culinary meat from lambs
fattened semi-intensively with DDGS – Conference materials. 14th International Seminar
of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep & Goat Nutrition “Feeding and
management strategies to improve livestock productivity, welfare and product quality
under climate change”, Hammamet (Tunisia) 15-18 maja, Session S3-P-11, s. 89.
14. Borys B., Grześkowiak E., Borys A., Kłopotek E. (2012). Quality of raw and grilled
meat from lambs fattened with DDGS – Congress proceedings. 16th Congress of the
European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, Bydgoszcz, 13-15 września,
s. 149.
15. Borys B., Grześkowiak E., Lisiak D., Borzuta K., Janiszewski P., Powałowski K.,
Borys A. (2012). Wydajność mięsa kulinarnego z półtusz jagniąt tuczonych
półintensywnie do wysokich standardów wagowych w zależności od składu mieszanki
treściwej, rodzaju paszy objętościowej oraz pochodzenia rasowego. Materiały Sympozjum
Naukowo-Techniczne „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce”, Warszawa 17
maja, s. 29-30.
16. Borys B., Kaczor U., Niemiec M. (2012). Spożycie wybranych pierwiastków przez
tuczone jagnięta przy stosowaniu w mieszankach produktów ubocznych biopaliw.
LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-
12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s.
114.
17. Borys B., Kłopotek E. (2012). Production effects of fattening lambs using DDGS in
diets with hay or pasture grazing – Congress proceedings. 16th Congress of the European
Society of Veterinary and Comparative Nutrition, Bydgoszcz 13-15 września, s. 148.
18. Borys B., Pieszka M. (2012). Wpływ stosowania DDGS i suplementacji witaminą E
na utlenianie cholesterolu w kulinarnym mięsie jagnięcym LXXVII Zjazd PTZ
„Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 110.
2
19. Borzuta K., Borys B., Grześkowiak E., Lisiak D., Magda F., Lisiak B., Borys A.
(2012). Wpływ stosowania suszonego wywaru kukurydzianego (DDGS) oraz pochodzenia
rasowego jagniąt na uzysk podstawowych elementów i mięsa kulinarnego z półtuszy –
Materiały na: Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka –
Praktyce”, Warszawa 17 maja, s. 37-38.
20. Gornowicz E., Lewko L. (2012). Dobrostan kur a parametry fizyczne białka jaja. VIII.
Poznańskie Forum Zootechniczno – Weterynaryjne „Dobrostan zwierząt – współczesne
wyzwania dla hodowców i lekarzy weterynarii”, Poznań, 19 kwietnia: 42.
21. Gornowicz E., Radziszewska J., Pietrzak M. (2012). Wpływ dobrostanu kaczek ras
zachowawczych na jakość rzeźną. VIII. Poznańskie Forum Zoot.-Wet. „Dobrostan
zwierząt – współczesne wyzwania dla hodowców i lekarzy weterynarii”, Poznań, 19
kwietnia: 43.
22. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012). Kształtowanie się kosztów
ekologicznej produkcji drobiarskiej/Trends in the costs of organic poultry production.
XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej –
Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września: 182-183.
23. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012). Mięso drobiowe z produkcji
ekologicznej – koszty. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce.
XXXVII Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 17 maja: 33-34.
24. Gornowicz E., Węglarzy K., Radziszewska J., Bereza M. (2012). Jakość cech
fizycznych mięsa gęsi wybranych stad zachowawczych. Sympozjum „Postęp w
Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce. XXXVII Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 17
maja: 35-36.
25. Grześkowiak E., Borys B., Lisiak D., Borys A. (2012) Wpływ żywienia tuczonych
jagniąt DDGS i nasionami lnu na jakość mięsa surowego i grilowanego. LXXVII Zjazd
PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s.119.
26. Jarzynowska A. (2012). Właściwości pro- i antymiażdżycowe tłuszczu półtwardych
serów owczych i owczo-krowich wyrabianych z mleka pozyskiwanego w warunkach
żywienia letniego. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Materiały Konferencyjne, CD, s.121.
27. Jarzynowska A. (2012). Wpływ czasu przechowywania półtwardych serów
dojrzewających na ich skład i jakość. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 122.
28. Jarzynowska A. (2012). Wpływ substytucji mleka owczego mlekiem krowim na uzysk
serów miękkich. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Materiały Konferencyjne, CD, s. 123.
29. Kaczor U., Borys B., Pustkowiak H. (2012). Effect of maize dried distillers grains
with solubles (DDGS) on fatty acid profile of muscle tissue in intensively fattened lambs.
Conference materials. International Scientific Conference “Presence and future of animal
science” Kraków 21-22 czerwca, p. 97.
30. Kaczor U., Borys B., Pustkowiak H. (2012). Fatty acid profile of muscle tissue in
semi-intensively fattened lambs depending on the proportion of maize dried distillers
grains with solubles (DDGS) and type of roughage. – Conference materials. International
3
Scientific Conference “Presence and future of animal science” Kraków 21-22 czerwiec,
p. 99.
31. Kłos K., Bielińska H., Badowski J., Sandecki R. (2012). Relation between number of
laid eggs and their weight in White Kołuda® geese. XXIV International Poultry
Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”,
Kołobrzeg, 12-14 września, s. 78-79.
32. Lewko L., Gornowicz E. (2012). Kształtowanie się aktywności lizozymu w zależności
od wieku kur/The enzymatic activity of lysozyme depending on the age of hens. XXIV
International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka
Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września: 165-166.
33. Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Radziszewska J.,
Szwaczkowski T. (2012). Zmienność gene¬tyczna wybranych loci mikrosatelitarnych
chromosomu I kaczek z populacji rodzicielskich i mieszańców/Genetic Variability of
some microsatellite loci on chromosome 1 in ducks of parental and crossbreed
populations. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce
Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września: 32-33.
34. Pakulski T. (2012) Obserwacje nad występowaniem brązowej barwy runa w stadzie
merynosa polskiego odmiany barwnej. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 135.
35. Pakulski T. (2012). Skład i wartość odżywcza jogurtu probiotycznego z mleka
owczego z lub bez dodatku krowiego. Materiały konferencyjne Sympozjum Naukowego
projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia
zwierzęcego”. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, 10 października s.
66 – 70.
36. Pakulski T. (2012). Wpływ technologii produkcji na skład owczych serów
twarogowych. Cz. II Skład aminokwasowy białka serów. LXXVII Zjazd PTZ
„Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s. 133.
37. Pakulski T., Bagnicka E. (2012). Ocena wpływu technologii produkcji na skład frakcji
tłuszczowej serów twarogowych. LXXVII Zjazd PTZ Wrocław 10-12 września,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały konferencyjne, CD, s. 134.
38. Pakulski T., Bagnicka E. (2012). Wpływ technologii produkcji na skład owczych
serów twarogowych. Cz. I Skład aminokwasowy serów. LXXVII Zjazd PTZ
„Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, CD, s.132.
39. Szablewski T., Gornowicz E., Cegielska-Radziejewska R. (2012). Ekologiczny chów
niosek zapewnieniem dobrostanu kur. VIII. Poznańskie Forum Zootechniczno
-Weterynaryjne „Dobrostan zwierząt – współczesne wyzwania dla hodowców i lekarzy
weterynarii”, Poznań, 19 kwietnia: 54.
40. Szablewski T., Gornowicz E., Stuper Szablewska K., Rudzińska M., CegielskaRadziejewska R. (2012). Jaja z ekologicznego chowu kur niosek jako źródło składników
prozdrowotnych. Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w technologii żywności –
od żywności tradycyjnej do prozdrowotnej”, Poznań, 26-27 września:. 106.
41. Szablewski T., Rissmann I., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R.,
Gornowicz E. (2012). Analysis of the mineral content table eggs from hens kept in
ecological conditions. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Rozwój aparatury i
4
prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i
leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Łomża, 23-25 maja: 80-81.
42. Szablewski T., Rissmann I., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R.,
Gornowicz E. (2012). Evaluation of microscopic fungi in the egg content from the laying
hens included in the genetic resources conservation program. VIII Międzynarodowa
Konferencja Naukowa “Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie
rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w
analityce”, Łomża, 23-25 maja: 110-111.
43. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E.
(2012). Profil kwasów fenolowych w jajach kurzych/Phenolic acids profile compounds in
hen eggs. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce
Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września: 161-162.
44. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejowska R., Gornowicz E.
(2012). Ocena występowania grzybów makroskopowych w treści jaj kur utrzymywanych
ekologicznie/Evaluation of microscopic fungi in the egg content from the laying hens kept
in organic conditions. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka
Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14 września: 205-
206.
Artykuły popularno-naukowe:
1. Borys B. (2012). Fundusz promocji Mięsa Owczego – niebogaty, ale aktywny. – Bilans
Dodatni, 6 (25). s. 34.
2. Borys B. (2012). Modyfikować czy nie modyfikować jakość zdrowotną mięsa jagnięcego
– Bilans Dodatni, 4 (23). s. 54-55.
3. Borys B. (2012). Święto baraniny. Bilans Dodatni, 4 (23). s. 42-43.
4. Borys B. (2012). Wełna owcza do lasu? Wiadomości Zootechniczne, L, 1 (272), 45-47.
5. Borys B., Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M. (2012). Dynamiczny wzrost fermowej
hodowli danieli i jeleni w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, L, 1 (272), 33-44.
6. Borys B., Strzelec E. (2012). 8 Międzynarodowe Sympozjum Żywienia Zwierząt
Roślinożernych w Aberystwith (Walia) – wrażenia fotograficzne i naukowe zootechników
owczarzy. Wiadomości Zootechniczne, L, 2 (273), 57-68.
7. Borys B., Wojciechowski J. (2012). Dyskutowano o jagnięcinie – Wieś KujawskoPomorska, 137, s. 42.
8. Gornowicz E., Ślósarz P. (2012). 90 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im.
Michała Oczapowskiego. Jubilat Wielkopolski. Poznań: 20-21.
9. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012). Odchów gęsi ras południowych w
gospodarstwach ekologicznych. Pol. Drob., 11/12: 10-12.
10. J. Badowski. (2012). 50 lat hodowli gęsi Białej Kołudzkiej®. Pol. Drob., 11: 16-19.
11. Lewko L. (2012). Jaja kacze? Dlaczego nie! Pol. Drob., 12: 88-89.
12. Lewko L. (2012). Jakość skorup w zależności od systemu utrzymania kur. Hod. Drob., 9:
38-46.
13. Lewko L. (2012). Jeszcze raz o lizozymie – białko do zadań specjalnych cz. I. Pol. Drob.,
5: 36-39.
14. Lewko L. (2012). Jeszcze raz o lizozymie – białko do zadań specjalnych cz. II. Pol. Drob.,
6: 44-46.
5
15. Lewko L. (2012). Jeszcze raz o lizozymie – białko do zadań specjalnych cz. III. Pol.
Drob., 7: 14-18.
16. Lewko L., Gornowicz E., (2012). System utrzymania kur nieśnych a jakość jaj. Pol.
Drob., 4: 6-10.
Inne:
1. Bielińska H., Wojciechowski J. (2012). Przyzagrodowy chów gęsi. Materiały
szkoleniowe. Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. ss.1-
11.
2. Borys B., Grześkowiak E., Borys A., Kaczor U. (2012). Produkcja kulinarnej jagnięciny z
wykorzystaniem produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. „Produkcja
kulinarnej jagnięciny z wykorzystaniem produktów ubocznych przemysłu rolnospożywczego”. Konsumencki Panel Ekspertów – Prezentacje Kołuda Wielka, Instytut
Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka.
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Kraków 3 lipca, ISBN 978-83-
7607-197-8.
3. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012). Wpływ żywienia, w tym dodatków
ziołowych, na kształtowanie parametrów jakościowych produktów pochodzenia
zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa drobiowego i jaj. MRiRW,
Warszawa-Falenty: 356-363.
6