INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

PUBLIKACJE 2014

2014
Prace oryginalne i monografie:
1. Bernacka H., Chwalna A., Jarzynowska A. (2014). Consumer assessment of yogurts made
from sheep’s, goat’s, cow’s and mixed milk. Acta Scientiarum Polonarum, Zootechnica,
13, 1: 19-28.
2. Bielińska H., Kłopotek E., Węglarzy K. (2014). Chów gęsi w gospodarstwie
ekologicznym. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod red. K. Węglarzego,
Wyd. II-uzupełnione i rozszerzone, 2014, ZD IZ-PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.: 224-226.
3. Borys B., Dymnicki E., Słoniewska D., Milerski M. (2014). Influence of separation from
lambs and litter size on milk yield and milk composition in Kołuda ewes. Roczniki
Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 2: 19-28.
4. Borzuta K., Borys B., Lisiak D., Grześkowiak E., Janiszewski P., Powałowski K, Lisiak
B. (2014). Jakość mięsa, profil kwasów tłuszczowych i wartość rzeźna jagniąt żywionych
intensywnie z udziałem ubocznych produktów biopaliw. Żywność. Nauka. Technologia.
Jakość, 6(97), 1: 10-22.
5. Gornowicz E., Lewko L., Książkiewicz J., Szukalski G. (2014). Stacja Zasobów
Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach – dawniej i dzisiaj. Monografia.
Wydawnictwa IZ PIB, ss.1-55.
6. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2014). Chów drobiu grzebiącego zgodnie z
wymogami rolnictwa ekologicznego. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod
red. K. Węglarzego, Wyd. II-uzupełnione i rozszerzone, ZD IZ-PIB Grodziec Śląski Sp. z
o.o.: 206-223.
7. Krawczyk J., Obrzut J., Zwierzyński R. (2014). Analiza wyników użytkowości i
efektywnej wielkości populacji krajowych gęsi czterech odmian południowych. Rocz.
Nauk. Zoot., 41, 2: 107-118.
8. Lewko L., Gornowicz E. (2014). Kształtowanie się wytrzymałości i odkształcenia
elastycznego skorupy jaj kaczek pochodzących z wybranych stad zachowawczych. Wiad.
Zoot. R. LII, 1: 20-28.
9. Lisowski M. (2014). Analiza zmienności genetycznej kur szacowanej metodami genetyki
ilościowej i molekularnej. (praca habilitacyjna) Monografie i rozprawy. Wyd. IZ PIB
Kraków, ss. 1-118.
10. Mucha S., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Radziszewska J., Szwaczkowski T.
(2014). Genetic parameters of carcass traits in ducks from crossbred population. Ann.
Anim. Sci., 1: 43-53.
11. Mucha S., Grajewski B., Gornowicz E., Lisowski M., Radziszewska J., Szwaczkowski T.
(2014). Mapping quantitative trait loci affecting some carcass and meat traits in duck
(Anas platyrhynchos). J Appl Genetics, 55: 497-503
Referaty i doniesienia na konferencje naukowe:
1. Borys B. (2014). Jagnięcina – dietetyczne mięso niszowe z perspektywy producenta i
konsumenta. Materiały Seminaryjne nt. „Produkcja żywności w oparciu o wysokiej
jakości surowce pochodzenia zwierzęcego” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie, ss. 8-18.
2. Borys B., Knapik J., Pękala J., Bodkowski R. (2014). Zawartość L-karnityny w surowej i
pieczonej jagnięcinie w zależności od rodzaju zielonki w dawce. LXXIX Zjazd Naukowy
PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s. 200.
3. Borys B., Niżnikowski R., Świątek M., Ślęzak M. (2014). Skład chemiczny oraz barwa
tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt . Cz. III Wpływ metody tuczu. LXXIX Zjazd
Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s.
199.
4. Borys B., Niżnikowski R., Świątek M., Ślęzak M. (2014). Skład chemiczny oraz barwa
tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt . Cz. III Wpływ produktów ubocznych biopaliw.
LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-
17 września, s. 201.
5. Gornowicz E. (2014). The use of feed enzymes in broiler chicken diets as related to
carcass meatiness. 6th International Conference on the ”QUALITY AND SAFETY IN
FOOD PRODUCTION CHAIN”, Wrocław, 26-27czerwca, ss. 57-58.
6. Gornowicz E., Lewko L. (2014). Factors influencing sensory quality of goose meat. VI
Międzynarodowa Konferencja z cyklu: ”QUALITY AND SAFETY IN FOOD
PRODUCTION CHAIN”, Wrocław, 26-27 czerwca, ss. 59.
7. Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2014). Wpływ stosowania tuczu owsianego na
cechy fizyczne mięsa gęsi. Sympozjum „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce
2014” XLI Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 22 maja, ss. 30-31.
8. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. (2014). Fatty acid profile of breast muscle in
geese. 6th International Conference on the ”QUALITY AND SAFETY IN FOOD
PRODUCTION CHAIN”, Wrocław, 26-27 czerwca, ss. 60.
9. Gornowicz E., Szukalski G., Zwierzyński R. (2014). Stacja Zasobów Genetycznych
Drobiu Wodnego w Dworzyskach – dzisiaj. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe
„Współczesne polskie drobiarstwo”, Dworzyska, 05 września, ss. 101-109.
10. Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Mucha S., Radziszewska J., Graczyk M.
(2014). Physical characteristics of leg muscles from Pekin-type duck hybrids. XXVI
Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, Kazimierz Dolny, 8-10 września,
ss. 204-205
11. Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Mucha S., Radziszewska J., Graczyk M.
(2014). Jakość mięśni piersiowych mieszańców kaczek typu pekin. Sympozjum „Postęp w
technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014” XLI Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 22
maja, ss. 25-29.
12. Gornowicz E., SzwaczkowskiT., Pietrzak M., Mucha S., Graczyk M. (2014). Colour of
meat from broiler ducks. 6th International Conference on the ”QUALITY AND SAFETY
IN FOOD PRODUCTION CHAIN”, Wrocław, 26-27 czerwca, ss. 61.
13. Gornowicz E., Węglarzy K., Lewko L., Szablewski T. (2014). Cechy rzeźne i mięsne
kurcząt z chowu ekologicznego. Sympozjum „Postęp w technologii mięsa. NaukaPraktyce 2014” XLI Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 22 maja, ss.32-33.
14. Grochowska E., Wojciechowska A., Borys B., Mroczkowski S. (2014). Analiza SNP w
genie miostatyny owiec. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w
XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, 204.
15. Grochowska E., Wojciechowska A., Borys B., Mroczkowski S. (2014). Badania nad
polimorfizmem eksonu 10. genu kalpaliny 3 (CPN3) owiec. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ
„Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s. 205.
2
16. Kłopotek E. (2014). Gęś Biała Kołudzka – polski hit eksportowy i elitarny produkt
kulinarny na polskim stole. Materiały Seminaryjne nt. „Produkcja żywności w oparciu o
wysokiej jakości surowce pochodzenia zwierzęcego” Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ss. 19-26.
17. Knapik J., Borys B., Pieszka M., Kłopotek E., Jarzynowska A. (2014). Wpływ rodzaju
zielonki i początkowej masy ciała jagniąt na wyniki tuczu. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ
„Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s. 209.
18. Lewko L. (2014). Historia dworu w Dworzyskach. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe
„Współczesne polskie drobiarstwo”, Dworzyska, 05 września, ss. 91-100.
19. Lewko L., Gornowicz E. (2014). Effect of weight of consumption eggs on their quality
parameters. 6th International Conference on the ”QUALITY AND SAFETY IN FOOD
PRODUCTION CHAIN”, Wrocław, 26-27 czerwca, ss. 94.
20. Lewko L., Gornowicz E. (2014). Kształtowanie się tekstury mięsa gęsi w zależności od
płci. Sympozjum „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014” XLI Dni Przemysłu
Mięsnego, Warszawa, 22 maja, ss. 34-35.
21. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S., Szablewski T. (2014). Comparative analysis
of eggshell quality traits of ducks from conservation flocks. XXVI Międzynarodowe
Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, Kazimierz Dolny, 8-10 września, ss. 200-201.
22. Lewko L., Gornowicz E., Pietrzak M. (2014). Kształtowanie się barwy mięsa drobiu
wodnego. Sympozjum „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce” XLI Dni Przemysłu
Mięsnego, Warszawa, 22 maja, ss. 36-37.
23. Lewko. L., Gornowicz E. (2014). Comparative analysis of interior egg from selected
flocks of ducks. 6th International Conference on the ”QUALITY AND SAFETY IN
FOOD PRODUCTION CHAIN”, Wrocław, 26-27 czerwca, ss. 93.
24. Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Szwaczkowski T. (2014).
Nonadditive QTL effects on meat quality traits in ducks. XXVI Międzynarodowe
Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, Kazimierz Dolny, 8-10 września, ss. 202-203.
25. Niżnikowski R, Borys B., Świątek M., Ślęzak M. (2014). Skład chemiczny oraz barwa
tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt . Cz. I Wpływ wypasu na pastwisku. LXXIX Zjazd
Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s.
211.
26. Pakulski T., Biel P., Jarzynowska A. (2014). Obserwacje nad występowaniem barwnych
typów umaszczenia w stadzie merynosa odmiany barwnej w latach 2002-2011. LXXIX
Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17
września 2014, s. 215. Pakulski T., Jarzynowska A. (2014). Obserwacje nad wpływem
dodatku ziół na skład i wartość odżywczą owczych serów półtwardych dojrzewających.
LXXIX Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-
17 września, s. 216.
27. Szwaczkowski T., Mucha S., Grajewski B., Gornowicz E., Lisowski M., Radziszewska J.
(2014). Genetic linkage map of chromosome 1 in duck (Anas platyrhynchos). XIVth
European Poultry Conference, Stavanger, Norwegia, 23-27 czerwca, ss. 425.
28. Świątek M., Niżnikowski R., Borys B., Ślęzak M. (2014). Barwa tkanki mięśniowej oraz
wybranych podrobów jagniąt w zależności od genotypu. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ
„Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17 września, s. 226.
29. Świątek M., Niżnikowski R., Borys B., Ślęzak M. (2014). Podstawowy skład chemiczny
tkanki mięśniowej oraz wybranych podrobów jagniąt w zależności od genotypu. LXXIX
3
Zjazd Naukowy PTZ „Systemy Produkcji Zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17
września, s. 227.
30. Tomczyk Ł., Szablewski T., Gornowicz E., Cegielska-Radziejewska R. (2014).
Ecological laying hens management system in maintaining the welfare. The 9th
International Conference of Young Naturalists from Biotechnology to Environmental
Protection. The interdisciplinary meeting of young naturalists, Zielona Góra, 06-08
listopada, ss. 181.
Artykuły popularno-naukowe:
1. Badowski J., Kłos K., Bielińska H. 2014. Efektywność ekonomiczna chowu gęsi
owsianych. Polskie Drobiarstwo, 9: 40-44.
2. Borys B. (2014). Jagnięcina promowana w górach i na nizinach. Bilans Dodatni, 3(33), s.
57.
3. Borys B., Lenart P. (2014). Promocja mięsa owczego. Cz. II. Jak się to robi na nizinach.
Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 83-100.
4. Gornowicz E. (2014). Dla miłośników natury – Dolina Ptaków. Pol. Drob., 08: 62-63.
5. Gornowicz E. (2014). Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Współczesne polskie
drobiarstwo” (Dworzyska, 05 września 2014 r.), Wiad. Zoot. , 4: 185-188
6. Gornowicz E. (2014). Seminarium “Współczesne polskie drobiarstwo” w Dworzyskach.
Pol. Drob., 10: 62-64.
7. Gornowicz E. (2014). Uroczystość w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w
Dworzyskach. Wiad. Drob., wrzesień/październik: 12-15.
8. Gornowicz E., Lewko L. (2014). Jakość sensoryczna mięśni piersiowych i nóg krajowych
gęsi odmian południowych. Wiad. Drob. lipiec/sierpień: 13-16.
9. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. (2014). Parametry żółtka jaj kur żywionych
zgodnie z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. Wiadomości Drobiarskie,
marzec/kwiecień: 19-24.
10. Lewko L., Gornowicz E. (2014). Ocena jakości jaj kur nieśnych utrzymywanych w
warunkach gospodarstwa ekologicznego. WD listopad/grudzień: 32-35.
11. Skowronek B., Borys B. (2014). Gospodarstwo „Ciche Wody” Anny i Wojciecha
Oczkowskich – atrakcje agro-turystyczne i edukacyjne. Bieżące Informacje, 7-8(304): 29-
30.
Inne:
1. Badowski J. (2014). Efektywność ekonomiczna chowu gęsi owsianych. Broszura
upowszechnieniowa – praca zbiorowa „Owsiana gęś Biała Kołudzka – warunki chowu,
wartość odżywcza oraz przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu”. Wyd. KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 13-14.
2. Bielińska H. (2014). 11 listopada – Poradnik Świętowania. Wyd. SOS MUSIC Remigiusz
Trawiński i Wojciech Zaguła sp.j. Toruń, 52-55.
3. Bielińska H. (2014). Kołudzka gęsina dobrze smakuje a czy zdrowie nam ratuje? Broszura
upowszechnieniowa – praca zbiorowa „Owsiana gęś Biała Kołudzka – warunki chowu,
wartość odżywcza oraz przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu”. Wyd. KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 15-16.
4. Bielińska H., Wojciechowski J, Zaguła B. (red.). (2014). ABC Przyzagrodowej Hodowli
4
Gęsi. Poradnik wydany w ramach akcji „Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”.
Toruń.
5. Calik J., Zwierzyński R. (2014). Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych
gęsi utrzymywanych w stacji zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach
(IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętej
programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. ISSN 2080-0991. Rok X: 46-83.
6. Calik J., Zwierzyński R. (2014). Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych
kaczek utrzymywanych w stacji zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w
Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu
objętej programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. ISSN 2080-0991. Rok X:
93-110.
7. Gornowicz E. (2014). Ekologiczny chów drobiu wodnego. Broszura wdrożeniowa b-
2/2014, Balice: 40 s.
8. Gornowicz E., Lewko L. (2014). Ocena cech sensorycznych mięsa krajowych gęsi odmian
południowych. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2013 roku. KRD-IG,
Warszawa, ss. 188-192.
9. Gornowicz E., Lewko L. (2014). Współczesne polskie drobiarstwo., ISBN 83-60272-17-
4, Grafikon-Druk s.c. Poznań, ss. 1- 110.
10. Kłos K. (2014). Warunki chowu gęsi owsianych Białych Kołudzkich®. Broszura
upowszechnieniowa – praca zbiorowa „Owsiana gęś Biała Kołudzka – warunki chowu,
wartość odżywcza oraz przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu”. Wyd. KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 4-6.
11. Lewko L., Gornowicz E. (2014). Jakość jaj pozyskanych metodami ekologicznymi w
zależności od pochodzenia kur nieśnych. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w
2013 roku. KRD-IG, Warszawa, ss. 141-145.
5