INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

PUBLIKACJE 2015

2015
Prace oryginalne i monografie:
1. Borys B. (2015). Modyfikacje prozdrowotne mięsa jagnięcego – możliwości i
ograniczenia. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4, 97-108.
2. Gornowicz E., Szukalski G. (2015). Mięso kacze – wybrane
zagadnienia krajowej produkcji. Pol. Drob., 8: 2-10.
3. Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Graczyk M. (2015).
Wpływ masy tuszki na barwę mięsa kaczek typu pekin. ŻNTJ, 4: 60-72.
4. Gornowicz E., Węglarzy K., Lewko L. (2015). Wyniki
ekologicznego odchowu kurcząt rzeźnych żywionych mieszanką paszową z dodatkiem
ziół. Wiad. Zoot. 3: 93-102.
5. Lewko L. (2015). Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych
jaj kurzych – cz. I. Polskie Drobiarstwo, 4, s. 69-70.
6. Lewko L. (2015). Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych
jaj kurzych – cz. II. Polskie Drobiarstwo, 5, s. 68-70.
7. Lewko L. (2015). Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych
jaj kurzych – cz. III. Polskie Drobiarstwo, 6, s. 59-63.
8. Lewko L., Gornowicz E. (2015). Dodatki pochodzenia roślinnego
w żywieniu kur a cechy fizyczne skorupy jaja. Nauka Przyr. Technol., 9, 2,#27.
9. Lewko L., Gornowicz E. (2015). Żywienie ptaków – możliwości
kształtowania się jakości białka jaja kurzego z uwzględnieniem właściwości lizozymu.
Wiad. Zoot. 4: 16-24.
10. Moliński K., Szwaczkowski T., Gornowicz E., Lisowski M.,
Grajewski B., Dobek A. (2015). New aproach for the detection of loci determining duck
meat quality. Archive fur Geflugelkunde/Europ. Poult. Sci., 79: DOI
10.1399/eps.2015.98.
Referaty i doniesienia na konferencje naukowe:
1. Borys B., Grochowska E., Pękala J., Bodkowski R., Mroczkowski S. (2015).
Zawartość L-karnityny w surowej i grilowanej jagnięcinie w zależności od masy ubojowej
i grupy ojcowskiej. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia
Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 78.
2. Borys B., Jarzynowska A. (2015). Efekty produkcyjne dodatku ziół przy letnim
żywieniu dojonych owiec kołudzkich. Konferencja Naukowa „Obecne i przyszłościowe
wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej” Poznań 24-25
czerwca, 56.
3. Borys B., Jarzynowska A. (2015). Plenno-mleczna owca kołudzka –
wytworzenia, użytkowość, perspektywy. Konferencja Naukowa „Obecne i przyszłościowe
wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej” Poznań 24-25
czerwca, 42-43.
4. Borys B., Kłopotek E. (2015). Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych
w dawce na wyniki tuczu i wartość rzeźną jagniąt. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty
Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23
września, 79.
5. Borys B., Lenart P., Kłopotek E., Lisiak D., Borzuta K. (2015). Ocena
konsumencka produktów z mięsa jagnięcego w zależności od stosowania w dawce
produktów ubocznych biopaliw. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. NaukaPraktyce”, Warszawa 21 maja, 29-30.
6. Borys B., Niżnikowski R., Świątek M., Kuczyńska B. (2015). The cholesterol
content in meat, fat and giblets of lambs depending on the breed and feeding. Book of
Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science,
Warsaw, 31 August – 4 September, Book of Abstracts No. 21, 475.
7. Borys B., Pękala J., Bodkowski R., Knapik J., Pieszka M., Czyż K. (2015). The
content of l-carnitine in raw, roasted and grilled lamb meat depending on the type of
forage in ration. 4th International Conference on “Trends in Meat and Meat Products
Manufacturing”, Krakow 11-12 June, 20.
8. Borys B., Świątek M., Niżnikowski R. (2015). Udział podstawowych grup
kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt. Część III. Wpływ metody
tuczu. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą
Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 80.
9. Gornowicz E., Lewko L., Bielińska H., Pietrzak M. (2015). Texture traits of
meat from geese of different origins. XXVII Międzyn. Sympozjum Drob. PO WPSA,
Bydgoszcz: 126-128.
10. Grochowska E., Borys B., Lisiak D., Mroczkowski S. (2015). Association of
calpain, small subunit 1 gene polymorphism with drip loss and cooking loss in sheep.
Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal
Science, Warsaw, 31 August – 4 September 2015, Book of Abstracts No. 21, 515.
11. Grochowska E., Borys B., Mroczkowski S. (2015). Związek polimorfizmu w 1.
intronie genu miostatyny (MSTN) z masą ciała jagniąt merynosa barwnego. LXXX Zjazd
Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju
Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września 2015, 84. Jarzynowska A., Borys B. (2015).
Wpływ dodatku ziół do letniej diety owiec na skład frakcji lipidowej ich mleka. LXXX
Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju
Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 86.
12. Grochowska E., Wojciechowska A., Borys B., Mroczkowski S. (2015). Effects
of polymorphism in the ovine calpain 3 gene (CAPN3) on growth traits in coloured Polish
Merino Sheep. 4th International Conference on “Trends in Meat and Meat Products
Manufacturing”, Krakow 11-12 June , 20.
13. Grześkowiak E., Lisiak D., Janiszewski P., Borys B. (2015). Skład chemiczny i
cechy fizyko-chemiczne mięsa jagnięcego w zależności od rodzaju zielonki i udziału
produktów ubocznych biopaliw w dawce. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa.
Nauka-Praktyce 2015”, Warszawa 21 maja, 27-28.
14. Jarzynowska A., Borys B. (2015). Efekty produkcyjne dodatku ziół przy
zimowym żywieniu dojonych owiec merynosa barwnego. Konferencja Naukowa „Obecne
i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie
światowej” Poznań 24-25 czerwca, 59.
15. Jarzynowska A., Borys B. (2015). Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec
na skład frakcji lipidowej ich mleka. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne
Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września,
87.
16. Kaczor U., Borys B., Połtowicz K., Maniurska A., Nowak J. (2015). Wpływ
stosowania DDGS i Dodatku witaminy E w tuczu jagniąt merynosa polskiego odmiany
barwnej na teksturę mięsa. Konferencja Naukowa „Obecne i przyszłościowe
wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej” Poznań 24-25
czerwca, 60.
17. Kłopotek E., Bielińska H., Borys B. (2015). The National Research Institute of
Animal Production Kołuda Wielka Experimental Station. Animal Production Review,
Special Issue 66th EAAP Annual Meeting, 20.
18. Lewko L., Gornowicz E. (2015). Comparative characteristics of P-9 and K-2
duck eggs from three laying periods. XXVII Międzyn. Sympozjum Drob. PO WPSA,
Bydgoszcz: 158-160.
19. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2015). Physical characteristics of
eggs from ducks during two years of productive life. XXVII Międzyn. Sympozjum Drob.
PO WPSA, Bydgoszcz: 160-162.
20. Niżnikowski R., Borys B., Świątek M. (2015). Udział podstawowych grup
kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt. Część I. Wpływ wypasu na
pastwisku. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego
Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 92.
21. Nowaczewski S., Wojciechowska M., Lewko L. (2015). Effect of housing
system and age on eggshell quality of laying hens. XXVII Międzyn. Sympozjum Drob.
PO WPSA, Bydgoszcz: 150-151.
22. Pakulski T. (2015). Merynos polski odmiany barwnej. Konferencja Naukowa
„Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie
światowej” Poznań 24-25 czerwca, 39-41.
23. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R. (2015). Udział podstawowych grup
kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt z uwzględnieniem ich
genotypu. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego
Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 101.
24. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R. (2015). Udział podstawowych grup
kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt. Część II. Wpływ ubocznych
produktów biopaliw. LXXX Zjazd Naukowy PTZ „Produkty Lokalne Pochodzenia
Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego”, Bydgoszcz 21-23 września, 102.
25. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R., Puppel K. (2015). The vitamin A and E
content in meat, fat and giblets of lambs depending on the breed and feeding. Book of
Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science,
Warsaw, 31 August – 4 September, Book of Abstracts No. 21, 476.
Artykuły popularno-naukowe:
1. Gornowicz E. (2015). Postęp w produkcji mięsa kurcząt brojlerów. Wiad. Drob.
maj/czerwiec: 12-16.
2. Gornowicz E. (2015). Przyroda nieopodal nas. Wiad. Drob. 3/4: 43-44.
3. Gornowicz E., Lewko L. (2015). Mięso gęsie – kształtowanie się krajowej produkcji i
spożycia oraz charakterystyka cech rzeźnych i mięsnych gęsi o zróżnicowanym
pochodzeniu. Wiad. Drob. listopad/grudzień: 16-21.
4. Gornowicz E., Zwierzyński R. XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w
Poznaniu – majówka z czempionami. Pol. Drob., 7: 68-70.
5. Lewko L. (2015). Piegus czyli indycze jajo. Polskie Drobiarstwo, 1/15, s. 32-33.
6. Lewko L., Gornowicz E. (2015). Charakterystyka jaj kaczek o zróżnicowanym
pochodzeniu. Wiad. Drob. lipiec/sierpień: 11-14.
Inne:
1. Badowski J. (2015). Hodowla gęsi Białej Kołudzkiej® w Instytucie Zootechniki –
Państwowym Instytucie Badawczym. Broszura upowszechnieniowa. „Hodowla i tucz
drobiu wodnego w Polsce”. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Minikowie, 5-8.
2. Bielińska H. (2015). Dobrostan gęsi w chowie przyzagrodowym. Gęś Biała Kołudzka.
Broszura upowszechnieniowa. Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi przy wsparciu
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ss. 15.
3. Bielińska H., Kłos K., Sandecki R. (2015). Zasady odchowu i tuczu owsianego gęsi
Białych Kołudzkich®. Broszura upowszechnieniowa. „Hodowla i tucz drobiu wodnego w
Polsce”. Wyd. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 9-12.
4. Calik J., Zwierzyński R. (2015). Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych
gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach
(IZ PIB) W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych
programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. ISSN 2080-0991. Rok XI, s: 41-77.
5. Calik J., Zwierzyński R. (2015). Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych
kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w
Dworzyskach (IZ PIB) W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji
drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. ISSN 2080-0991.
Rok XI, s: 88-103.
6. Gornowicz E., Lewko L. (2015). Kaczki – mięso. Produkcja-spożycie-tradycja. IZ PIB
Balice, Broszura upowszechnieniowa b-5/2015. ISBN 978-83-7607-242-5, ss. 24.
7. Gornowicz E., Lewko L. (2015). Porównanie wydajności rzeźnej i mięsnej gęsi
różniących się pochodzeniem. w: Wencek E. (red.), Kałużna I., Koźlecka M., Miszkiel I.,
Pałyszka M., Prokopiak H., Radziszewska J., Suchocki W., Winiarski K., Adamski M.,
Kuźniacka J. Wyniki Oceny Wartości Użytkowości Drobiu w 2014 roku. KRD IG,
Warszawa: 178-182.
8. Lewko L. (2015). Jakość jaj kaczek – parametry fizyczne. IZ PIB Balice, Broszura
upowszechnieniowa b-6/2015. ISBN 97-83-7607-246-3,ss. 32.
9. Lewko L., Gornowicz E. (2015). Ocena cech fizycznych jaj kaczych wybranych stad
zachowawczych w końcowym okresie nieśności. w: Wencek E. (red.), Kałużna I.,
Koźlecka M., Miszkiel I., Pałyszka M., Prokopiak H., Radziszewska J., Suchocki W.,
Winiarski K., Adamski M., Kuźniacka J. Wyniki Oceny Wartości Użytkowości Drobiu w
2014 roku. KRD IG, Warszawa: 201-207.