INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

PUBLIKACJE 2017

Wykaz 2017 – Ewa Gornowicz
1. Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B., Zwierzyński R. (2017). Gęsi garbonose, rypińskie i
pomorskie. Polskie Drobiarstwo, 2: 2-7.
2. Lewko L., Gornowicz E., Pietrzak M., Korol W. (2017). The effect of origin, sex and feeding on sensory
evaluation and some quality characteristics of goose meat from Polish native flocks. Annals of Animals
Science, DOI: 10.1515/aoas-2017-0001, , volume 17 no 4: 1185-1196.
3. Dobek A., Gornowicz E., Moliński K., Grajewski B., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2017). Successful
identification of duck genome region determining desirable uniformity of meat performance traits. Brazilian
Journal of Poultry Science, volume 19 no 3: 437-444.
4. Kryza A., Gornowicz E., Pietrzak M., Lewko L. (2017). Analiza wartości rzeźnej i jakości mięsa indyków.
w: Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania 2017. pod red. Łuczyckiej D., ISBN 978-83-945311-2-6,
Idea Knowledge Future, Wrocław: 335-344.
5. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R. (2017). Bioróżnorodność kur nieśnych w warunkach chowu
ekologicznego i konwencjonalnego. w: Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania 2017. pod red.
Łuczyckiej D., ISBN 978-83-945311-2-6, Idea Knowledge Future, Wrocław: 354-364.
6. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2017). Badania porównawcze nad tuczem gęsi
krajowych odmian południowych. w: Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania 2017. pod red.
Łuczyckiej D., ISBN 978-83-945311-2-6, Idea Knowledge Future, Wrocław: 376-386.
7. Gornowicz E., Pietrzak M., Stanisławski D., Steppa R., Lewko L., Kryza A. (2017). Meat quality
characteristics of chickens organically and intensively reared. Roczniki Naukowe PTZ, 3: 33-41.
8. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Szukalski G. (2017).Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu
Wodnego w Dworzyskach. Monografia. Wyd. Grafikon Poznań, ISBN : 53 s.
9. Kryza A., Gornowicz E., Pietrzak M., Lewko L. (2017). Analiza wartości rzeźnej i jakości mięsa indyków. II
Konf. Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” Zbiór Abstraktów, ISBN 978-83-945311-1-
9, 28-29.03. Krzyżowa: 21.
10. Lewko L., Gornowicz E. (2017). Wykorzystanie bioróżnorodności kur nieśnych w chowie ekologicznym. II
Konf. Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” Zbiór Abstraktów, ISBN 978-83-945311-1-
9, 28-29.03. Krzyżowa: 23.
11. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2017). Badania porównawcze nad tuczem gęsi
krajowych odmian południowych. II Konf. Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” Zbiór
Abstraktów, ISBN 978-83-945311-1-9, 28-29.03. Krzyżowa: 45.
12. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T., Zwierzyński R. (2017). Wpływ systemu chowu gęsi na profil
kwasów tłuszczowych mięśni piersiowych. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w technologii mięsa.
Nauka-Praktyce 2017” 18 maja, Warszawa: 45.
13. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Lewko L. (2017). Charakterystyka składu chemicznego mięsa
indyków ciężkich. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2017”
18 maja, Warszawa: 46.
14. Lewko L., Gornowicz E. (2017). Ocena konsumencka mięsa kaczek różnego pochodzenia. Sympozjum
Naukowo-Techniczne „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2017” 18 maja, Warszawa: 47.
15. Kryza A., Lewko L., Adamski M., Gornowicz E. Wpływ dodatku nasion czarnuszki w żywieniu kaczek na
skład chemiczny mięsa. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce
2017” 18 maja, Warszawa: 48.
16. Kryza A., Gornowicz E. (2017). Obecność bakterii Campylobacter w surowcu mięsnym. Sympozjum
Naukowo-Techniczne „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2017” 18 maja, Warszawa: 49.
2017
17. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R. (2017). Dodatek ziół w żywieniu a wartość rzeźna gęsi.
Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2017” 18 maja, Warszawa:
50.
18. Kryza A., Gornowicz E., Lewko L. (2017 ).Analysis of some meat quality traits of ducks depending on
supplementation of black cumin. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka
praktyce – Praktyka Nauce”, 18-20 września Tarnowo Podgórne: 128-129.
19. Gornowicz E., Nowaczewski S., Lewko L., Zwierzyński R., Molinski K., Skotarczak E. (2017).
Characteristics of slaughter value in geese depending on genotype and diet supplementation of herbs. XXIX
Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka praktyce – Praktyka Nauce”, 18-20 września
Tarnowo Podgórne: 134-135.
20. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Moliński K., Skotarczak E. (2017). Physical characteristics of
goose meat depending on origin, sex and fattening method.. XXIX Międzynarodowe Sympozjum
Drobiarskie PO WPSA „Nauka praktyce – Praktyka Nauce”, 18-20 września Tarnowo Podgórne: 152-153.
21. Lewko L., Gornowicz E., Pietrzak M., Kryza A. (2017). Comparative study of meat texture in some poultry
species. XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „Nauka praktyce – Praktyka Nauce”,
18-20 września Tarnowo Podgórne: 180-181.
22. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K. (2017). Analiza cech jaj niosek czterech rodów odchowywanych
ekologicznie. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 96.
23. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Moliński K., Skotarczak E. (2017). Skład morfologiczny tuszki
gęsi różniących się pochodzeniem. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22
września, Poznań: 97.
24. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Szablewski T. (2017). Analiza profilu kwasów tłuszczowych
mięsa gęsi z chowu ekologicznego i tuczu owsianego. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-
608, 20-22 września, Poznań: 98.
25. Gornowicz E., Lewko L., Węglarzy K. (2017). Wykorzystanie mieszańców różniących się pochodzeniem w
ekologicznym chowie kurcząt. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września,
Poznań: 99.
26. Kryza A., Pietrzak M. Lewko L., Gornowicz E. (2017). Badania porównawcze cech fizycznych mięsa
kaczek typu pekin. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 101.
27. Lewko L., Gornowicz E. (2017). Cechy sensoryczne mięsa kaczek różnego genotypu. LXXXII Zjazd
Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 102.
28. Lewko L., Gornowicz E. (2017). Wpływ zróżnicowanego pochodzenia kaczek na cechy jakości skorupy
jaja. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN 978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 103.
29. Pietrzak M., Kryza A., Stanisławski D., Steppa R., Gornowicz E, Lewko L. (2017). Charakterystyka jakości
mięsa kurcząt rzeźnych odchowywanych ekologicznie i intensywnie. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, ISBN
978-83-903017-608, 20-22 września, Poznań: 104.
30. Lewko L., Gornowicz E. (20170. Masa jaja-jakość jaja. Wiad. Drob. styczeń/luty: 14 -18.
31. Gornowicz E., Lewko L. (2017). Polska tradycja chowu gęsi i wykorzystania ich mięsa. Wiad. Drob.
marzec/kwiecień:13-20.
32. Lewko L., Gornowicz E. (2017). XLVII KONKURS Produkty Najwyższej Jakości. Pol. Drob. 08: 84.
33. Lewko L. II Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”. Polskie Drobiarstwo,
06/17, s. 82-83.
Opracowania naukowe z listy filadelfijskiej
1. Janiszewski Piotr, Grześkowiak Eugenia, Lisiak Dariusz, Borys Bronisław, Borzuta
Karol, Oiśpiech Edward, Poławska Ewa (2016) The influence of thermal processing on
the fatty acid profile of pork and lamb meat fed diet with increased levels of unsaturated
fatty acids. Meat Science, 111, 161-167 (praca ukazała się drukiem w 2017 roku, nie była
wykazana w dorobku z 2016 roku)
2. Grochowska Ewa, Borys Bronisław, Grześkowiak Eugenia, Mroczkowski Sławomir
(2017) Effect of the calpain amall subunit 1 gene (CAPNS1) polymorphism on meat
quality traits in sheep. Small Ruminant Research, 150, 15-21.
3. Grochowska Ewa, Borys Bronisław, Janiszewski Piotr, Knapik Jan, Mroczkowski
Sławomir (2017) Effect of the IGF-I gene polymorphism on growth, body size, carcass
and meat quality traits in Coloured Polish Merino Sheep. Archives Animal Breeding, 60,
161-173.
Opracowania z listy MNiSW
1. Borys Bronisław (2017) Produkty uboczne produkcji biodiesla a efekty tuczu i jakości
mięsa jagniąt. Przegląd Hodowlany, 1, 15-18.
2. Bronisław Borys, Knapik Jan (2017) Charakterystyka systemów chowu owiec i efekty
odchowu jagniąt w gospodarstwach rodzinnych utrzymujących wybrane rodzime rasy
owiec. Wiadomości Zootechniczne, XV, 5, ……. (w druku)
3. Lenart Piotr, Borys Bronisław Knapik Jan (2017) Zasady oceny kulinarnej potraw
regionalnych z mięsa jagniąt wybranych ras zachowawczych oraz wstępne wyniki oceny
potraw z mięsa jagniąt rasy uhruskiej. Wiadomości Zootechniczne, XV, 5, ……. (w
druku)
Referaty:
1. Borys Bronisław (2017) Dylematy produkcji mięsa owczego wysokiej jakości z punktu
widzenia producenta i konsumenta. Zbornik z medzinarodnej vedeckej konferencje,
Kvalita Masa, Nitra Slovensko, 46-49.
2. Borys Bronisław (2017) Charakterystyka porównawcza wzrostu i wydajności rzeźnej
jagniąt 6 wybranych ras zachowawczych owiec tuczonych w gospodarstwach
macierzystych i standardowych warunkach tuczu półintensywnego w IZ PIB ZD Kołuda
Wielka. Referat wygłoszony na Seminarium naukowo- wdrożeniowym ; Biostrateg II
Podzadanie 5.5 nt. „Stan realizacji oraz wstępne wyniki podzadania 5.5” Glinianka k.
Bydgoszczy; 9 grudnia 2017 (prezentacja Power Point)
Doniesienia naukowe:
1. Borys Bronisław, Cieślak Adam, Bryszak Magdalena, Yanza Yunlianri Rizki,
Szumacher-Strabel Małgorzata, Lisiak Dariusz, Pieszka Marek, Kłopotek Eugeniusz
(2017) Effect of green forage and oily components in lamb ration on fattening results,
slaughter value and meat quality. Book of Abstracts. Join Seminar FAO-CIHEAM
Network on Sheep and Goats, “Innovation for Sustainability in Sheep and Goats” VitoriaGasteiz, Spain 3-5 October 2017, 56.
2. Cieślak Adam, Borys Bronisław, Bryszak Magdalena, Gao Min, Szumacher-Strabel
Małgorzata, Kłopotek Eugeniusz (2017) Methane production in fattened lambs depend on
forage type and oily components in diets. Book of Abstracts. Join Seminar FAOCIHEAM Network on Sheep and Goats, “Innovation for Sustainability in Sheep and
Goats” Vitoria-Gasteiz, Spain 3-5 October 2017, 57.
3. Borys Bronisław, Knapik Jan, Pieszka Marek (2017) Porównanie wzrostu tryczków 6
ras z rezerwy genetycznej w okresie ich odchowu w gospodarstwach macierzystych.
Materiały konferencyjne. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań, 140.
4. Jarzynowska Anna, Borys Bronisław (2017) Wpływ dodatku ziół do letniej diety
owiec na skład chemiczny sera typu bundz. Materiały konferencyjne. LXXXII Zjazd
Naukowy PTZ, Poznań, 147.
5. Jarzynowska Anna, Borys Bronisław (2017) Wpływ dodatku ziół do zimowej diety
owiec na skład chemiczny sera typu bundz. Materiały konferencyjne. LXXXII Zjazd
Naukowy PTZ, Poznań, 148.
6. Knapik Jan, Borys Bronisław, Jarzynowska Anna (2017) Porównanie wyników tuczu
tryczków rasy uhruskiej systemem stosowanym w ich gospodarstwie macierzystym i
standardowego tuczu półintensywnego. Materiały konferencyjne. LXXXII Zjazd
Naukowy PTZ, Poznań, 149.