INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY KOŁUDA WIELKA

koluda@izoo.krakow.pl

+48 52 351 33 91

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Kadra zarządzająca:

p.o. Dyrektora:

dr  inż. Halina Bielińska tel. 52 35 13 391, kom. 695 732 218

Główny Księgowy

mgr Aleksandra Owedyk tel. 52 35 31 585, kom. 691 222 707

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Joanna Finc  kom. 601 220 915

Kierownik Działu Produkcji Rolniczej

mgr inż. Krzysztof Błachowiak kom. 697 606 600

Kierownik Fermy Owiec

mgr inż. Rafał Zwierzyński kom. 882 164 623

Kierownik Fermy Gęsi

dr inż. Kamila Kłos kom. 603 929 991

Kierownik Zakładu Wylęgu Gęsi

dr inż. Jakub Badowski kom. 695 732 219

Kierownik SZGDW w Dworzyskach

inż. Jakub Kalisz kom. 666 385 602

Samodzielne stanowiska ds. administracyjnych

mgr Anna Kawka tel. 52 35 13 391, kom. 881 940 024

Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac

mgr Marta Błachowiak – Kwiatkowska kom. 664 038 707

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

inż. Natalia Zaremba kom. 664 447 712

Samodzielne stanowisko  ds. bhp i ppoż., obronnych i ochrony środowiska

mgr inż. Maciej Krzyżański kom. 600 009 872